Maglebrænde Skole er opført i 1895. Skolen har været i funktion frem til 1968. Så sent som i 1967 blev eleverne i 2. klasse undervist om formiddagen, mens eleverne i 1. klasse om eftermiddagen. Mange nuværende borgere i området har gået på skolen som børn.

Tidligere lå der en såkaldt Rytterskole et andet sted i Maglebrænde. Rytterskolerne blev oprettet 240 steder i landet af Frederik den 4 som forløber for folkeskolerne. Alle skolerne blev forsynet med en ryttersten med den samme inskription. Rytterstenen fra Maglebrænde Rytterskole er bevaret og bygget ind i facaden over indgangspartiet på skolen fra 1895. At man ikke kan være i tvivl om, at bygningen er en gammel skole, understreges desuden af inskriptionen skåret ind i hoveddørens overligger ”Hvad man i barndommen nemmer, man ej i alderdommen glemmer.”

På skolen boede overlæreren og hans kone i stueetagen, mens hjælpelæreren boede på 1. sal, der dengang var egen lejlighed. Den store eng ved siden af skolen var skolens sportsplads og blev hyppigt brugt af områdets beboere også til gymnastikopvisninger, fodboldkampe mv.
Efter 1968 blev flere landsbyskoler slået sammen, og Maglebrænde Skole nedlagt. I slutningen af 1980erne blev skolen bygget ud af de daværende ejere, idet en tilbygning i samme stil som resten af skolen blev opført vinkelret på det ene tidligere klasseværelse og en lagerbygning opført ved siden af skolen. Lokalerne blev indrettet til mindre produktion, hvorfor der i tilbygningen til skolen er indlagt 380 volts elektricitet. Produktionen ophørte i 1998.

I dag er skolen omdannet til bolig/erhverv.

På de historiske billeder kan man følge med i udviklingen over længere tid.

Luftfoto 1942

Luftfoto 1942